Over ons

Gilde Nieuwe Stijl


Een samenwerking tussen bedrijven, gemeente en onderwijs om minder zelfredzame jongeren een kans op de arbeidsmarkt te geven of door te laten stromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.

Gilde Nieuwe Stijl is een plek waar meerdere jongeren in een bedrijf het vak leren en tevens voldoen aan de exameneisen van het MBO. Het is een plek waar het bedrijf jongeren de mogelijkheid biedt om een mbo 1 opleiding te behalen. Dit kan een bedrijf zijn in logistiek, verkoop, retail, horeca, hout- of metaalbewerking, constructietechniek of groen. In het ‘leerhome’ binnen het bedrijf worden algemene lessen en instructies gegeven. Op de werkvloer leren jongeren het vak door werkzaamheden en opdrachten uit te voeren.

Gilde Nieuwe Stijl is bedoeld voor jongeren uit het Pro/VSO en voor jongeren die zonder diploma uitgestroomd zijn uit het VO in de leeftijd vanaf 16 jaar die nog verder willen en kunnen leren.
Theorie en praktijk worden vijf dagen per week met elkaar gecombineerd. De student wordt gedurende de praktijk begeleid door een leermeester. Dagelijks heeft de docent contact met het bedrijf of komt langs. De intensieve begeleiding en aanpak leidt tot grotere zelfwerkzaamheid, meer kans op een baan en betere doorstroom.

Minder zelfredzame jongeren hebben vaak moeite om te functioneren in een traditioneel schoolsysteem. Er is een noodzaak om deze doelgroep voor de maatschappij te behouden en ze te begeleiden naar zelfstandigheid, waarbij ze blijvend in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gilde Nieuwe Stijl biedt een (extra) uitdagende leeromgeving voor deze groep jongeren in de vorm van het leren op de werkvloer.

Samen met het bedrijf geeft de onderwijsinstelling het onderwijs vorm. Het bedrijf kent de vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer. Het onderwijs heeft de kennis om dit om te zetten in een leerprogramma. Jongeren kunnen ook in de gelegenheid gesteld worden om via het bedrijf Branche certificaten te behalen, waardoor de kans op de arbeidsmarkt vergroot wordt.

Gilde Nieuwe Stijl is een samenwerking tussen Terra, Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, gemeentes Groningen en Assen en diverse bedrijven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Een leermeester is een persoon die zijn vakkennis of expertise overdraagt aan zijn leerlingen, dit kan in elke discipline.

- De leermeester als leraar beschikt doorgaans over goede vakkennis en kunde en voldoende didactische vaardigheden, waardoor het leerproces effectief verlopen kan.

- De leermeester legt uit hoe een bepaald onderdeel van het vak het best kan worden gedaan en met welke vakspecifieke (leer)middelen.

- Ook het begeleiden op het juiste moment, de juiste plaats, de juiste voorbereiding en instructies aan studenten hoort bij leermeester zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

partners Gilde Nieuwe Stijl